Zajęcia

Przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia rytmiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, profilaktykę i terapię logopedyczną, gimnastykę korekcyjną oraz język angielski.

Pracę dydaktyczną wspierają między innymi: warsztaty plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki.

 

Plac zabaw

Placówka posiada ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia, gwarantujące dzieciom doskonałą zabawę na świeżym powietrzu przez cały rok.

Kompetentna kadra

W naszym Przedszkolu nad rozwojem dzieci czuwa kompetentna i odpowiedzialna kadra, która dba o bezpieczne i przyjazne otoczenie Przedszkolaków.