Zajęcia

Przedszkole zapewni dzieciom zajęcia rytmiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, profilaktykę i terapię logopedyczną, gimnastykę korekcyjną oraz język angielski.

Pracę dydaktyczną wspierać będą między innymi: warsztaty plastyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki.

 

Plac zabaw

Placówka posiadać będzie ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia, gwarantujące dzieciom doskonałą zabawę na świeżym powietrzu przez cały rok.

Kompetentna kadra

Placówka posiadać będzie ogrodzony, bezpieczny plac zabaw, wyposażony w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia, gwarantujące dzieciom doskonałą zabawę na świeżym powietrzu przez cały rok.