Złoty Kogucik

Rozkład dnia

Dobra zabawa i nauka  

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00

W godzinach od 8:00 do 13:00 opieka nad dzieckiem w przedszkolu będzie bezpłatna. Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę. Dzienny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu wynosić będzie 16,50 zł.

Zajęcia

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.15 – 8.30
8.30 – 9.00

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe

Czynności higieniczno- porządkowe przed i po śniadaniu. I śniadanie.

9.00 – 9.30

Grupy młodsze

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.00 – 10.00

Grupy starsze

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 10.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

10.30 – 11.00

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po śniadaniu. II śniadanie.

11.00 – 12.00
12.00 – 12.30

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – spacer / zabawy na placu zabaw.

Zabawy kierowane przez wychowawcę. Zabawy rozwijające zainteresowania dzieci.

12.30 – 13.20

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po obiedzie. Obiad.

13.00 – 14.30 

13.20 – 17.00

Leżakowanie w grupach młodszych.

Odpoczynek,  ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czytanie bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów.